PAKOVANjA ČAJA

Dolazi vreme toplih napitaka, među kojima je i čaj. Ovoga puta izdvajamo neka fenomelna pakovanja čaja, koja osim užitka ispijanja donose i vizuelni užitak samog pakovanja.

Dolazi vreme toplih napitaka, među kojima je i čaj. Ovoga puta izdvajamo neka fenomelna pakovanja čaja, koja osim užitka ispijanja donose i vizuelni užitak samog pakovanja

Među prvima izdvajamo BIGELOW.
Re-brendiranje pakovanja i logoa radila je Danielle Magnuson.USA.

DRIED HERB
Dried herb, izdvaja teglica koja svojim minimalizmom izdvaja ovo pakovanje od gomile sličnih. Ono što je zanimljivo kod ovog pakovanja je i minimalistički pristup logou i nazivu proizvoda koji je unutar tegle.
Iza ovog projekta stoji Brandon Monej, USA.

DAVIDS TEA

Tri flaše sa čajevima, simpatična cediljka i teglica meda je odlika pakovanja čaja DAVID TEA a iza čijeg dizajna stoji Šaerona Šin USA

Davids-Tea1