Shopping Cart
Shopping Cart

POLITIKA PLAĆANjA

Ova politika plaćanja odnosi se na sve projekte koje započinjemo za naše klijente. Molimo vas da pažljivo pročitate ove informacije kako biste bili upoznati sa našim uslovima plaćanja.

  1. Klijenti su dužni da izvrše uplatu u iznosu od 50% ukupne cene projekta pre nego što započnemo sa radom na projektu. Ova uplata potvrđuje vašu nameru za saradnjom i obezbeđuje osnovna sredstva za početak izrade.

  2. Preostalih 50% ukupne cene projekta treba da bude uplaćeno po završetku projekta i pre isporuke finalnih rezultata. Klijent će biti obavešten o završetku projekta i dostavljeni će mu biti svi relevantni materijali za pregled pre nego što izvršimo isporuku.

  3. Ukoliko postoji pisan ugovor koji definiše drugačije uslove plaćanja za određeni projekt, primenjivaće se uslovi iz tog ugovora.

  4. U situacijama gde nije postojao pisan ugovor, usmeni dogovor će biti uzet u obzir kao obavezujući i primenjivaće se uslovi plaćanja dogovoreni tokom komunikacije sa klijentom.

Politika Povraćaja Sredstava na Osnovu Odustanka:

Ova politika povraćaja sredstava primenjuje se u slučajevima kada klijent odustane od korišćenja naših usluga ili proizvoda. Nudimo delimični povraćaj sredstava u visini od 50% ukupnog iznosa uplaćenog od strane klijenta.

Uslovi za Povraćaj Sredstava:

  1. Povraćaj sredstava je dostupan samo ako klijent obavesti naš tim putem pisane komunikacije (e-pošta, pisano pismo) o svom odustanku pre nego što započnemo ili dostavimo naručene usluge/proizvode.

  2. Povraćaj sredstava od 50% od ukupnog iznosa uplate biće izvršen nakon što klijent zvanično obavesti naš tim o odustanku i dostavi relevantne informacije potrebne za identifikaciju transakcije.

  3. Nakon izvršenog povraćaja sredstava, klijent gubi pravo na bilo kakve dalje koristi ili usluge povezane sa naručenim proizvodom/uslugom.

Isključenja:

Ova politika povraćaja ne primenjuje se u sledećim slučajevima:

  1. Ako je već započeta izrada ili isporuka naručenih usluga/proizvoda pre nego što smo primili obaveštenje o odustanku od strane klijenta.

  2. Ako je klijent koristio naručeni proizvod/uslugu ili je dobio bilo kakvu vrednost od nje pre nego što je obavestio o odustanku.

Rokovi za Povraćaj Sredstava:

Klijent ima rok od  14  dana od datuma uplate da obavesti naš tim o odustanku i zatraži povraćaj sredstava. Nakon tog roka, politika povraćaja više neće biti primenjiva.

Ova politika povraćaja sredstava osmišljena je kako bi balansirala interese naših klijenata i resurse koje ulažemo u pružanje usluga/proizvoda. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja, molimo vas da nas kontaktirate putem kontakta.

Scroll to Top

Da bismo počeli sa procesom izrade vašeg logotipa, molimo vas da popunite formu na ovoj stranici. Ova forma će nam pomoći da bolje razumemo vaše potrebe i želje u vezi sa logotipom, tako da možemo da kreiramo dizajn koji odgovara vašem poslu.

Nakon što popunite formu, jedan od naših dizajnera će vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku kako bismo razgovarali o vašim idejama i očekivanjima. Potom ćemo početi sa kreiranjem vašeg logotipa i pružiti vam nekoliko opcija koje možete odabrati.

jpg, png, jpeg | 3mb MAX | 3 fajla MAX