NEKOLIKO ČINjENICA O NAJPOZNATIJIM LOGOTIPIMA

Najjeftiniji logo koji je neka kompanija platila Poznati logotip kompanije NAJK njih je koštao samo 35 dolara. Suosnivač kompanija Fil Najt naložio je Kerolin Devidson (studentkinji grafičkog dizajna koja je studirala na univerzitetu u Portlandu) da dizajnira njihov najvažniji logotip. Nakon dizajna čuvenog Svoša Fil nije bio zadovoljan dizajnom, ali bez obzira na nezadovoljstvo istim …